Regulamin sklepu internetowego

§1 Określenie Sprzedawcy

Właścicielem Sklepu jest:
MasterOne V2 Piotr Górski
z siedzibą w 88-100 Inowrocław, ul. Magazynowa 10
NIP: 556-262-27-55
REGON: 260176588
GIOŚ: E0020357W
Tel. + 48 609 234 611
E-mail: info@czas.pro
Działalność gospodarcza pierwotnie zarejestrowana przez Burmistrza Miasta Pionki pod numerem 3957.

Adres korespondencyjny:
MasterOne Piotr Górski
ul. Magazynowa 10
88-100 Inowrocław

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)
 3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.
 4. Kupujący [dalej Kupujący] – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
 6. Ceny znajdujące się w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Podane ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą z legalnego źródła.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk Klienta),
  b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 5. Kupujący składając zamówienie klikając ‚Kupuję i płacę’ składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
  • Przy wyborze sposobu płatności przelewem bankowym:
   a) Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła ogólne potwierdzenie zgłoszenia zamówienia z informacją o wstrzymaniu zamówienia do czasu otrzymania potwierdzenia płatności.
   b) Po zaksięgowaniu płatności Sklep wysyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
   c) Po zakończeniu procesu realizacji Sklep wysyła informację o zrealizowaniu zamówienia.
  • Przy pozostałych sposobach płatności:
   a) Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
   b) Po zakończeniu procesu realizacji Sklep wysyła informację o zrealizowaniu zamówienia.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep dodatkowo potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Kupującego lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres.
 8. Sklep w trakcie realizacji zamówienia może skontaktować się z Kupującym pod wskazanym numerem telefonu celem weryfikacji poprawności złożonego zamówienia.
 9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Kupującego zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres minimum 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4 Płatności

 1. Kupujący ma do wyboru formy płatności:
  a) płatność przelewem na samodzielnie wybrane konto bankowe Sklepu (przelew),
  b) płatność za pośrednictwem dotpay (elektroniczna).
  c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera.
  d) płatność gotówką przy wyborze odbioru osobistego.
 2. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy jedynie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z obsługą Sklepu.
 3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. Wysokość opłat za przesyłki uzależniona jest od rodzaju płatności i sposobu transportu. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
 6. Każda transakcja jest potwierdzana wystawieniem paragonu lub faktury VAT.

§5 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego pod adresem MasterOne V2 Piotr Górski, Metalowców 7/15, 88-100 Inowrocław.

§6 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Adres, pod który Kupujący winien odesłać towar:
  MasterOne V2 Piotr Górski
  ul. Metalowców 7/15
  88-100 Inowrocław
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Konsumentowi poniesione koszta wysyłki towaru z zastrzeżeniem że, w przypadku gdy Konsumenti wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta.
 5. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Sklep odpowiada przed Kupującym na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres minimum 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).
 8. Kupujący w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
  a) wymiany towaru na nowy,
  b) naprawy towaru,
  c) obniżenia ceny,
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 9. Sklep ustosunkuje się do żądań Kupującego w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
 10. Sklep rozpatrzy żądania Kupującego biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna,
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 11. Sklep może odmówić żądania Kupującego dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) bądź drogą mailową na adres:
  info@czas.pro
 3. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później jak w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sklep może zwrócić środki przy użyciu innego sposobu płatności gdy Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,zabezpieczenia, nadania).
 9. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własne ryzyko.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. identyfikatory zbliżeniowe z indywidualnym nadrukiem),
  b) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  e) o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
  f) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  g) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  h) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  i) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy)
 11. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

§8 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10 Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa skryptów Java,
  d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 2.
 4. Sklep uznaje, iż Kupujący zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 3.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.